الان داری به من از بین
«همه ی غذاها»
پیشنهاد می دی
- - - - -
دیگه حالا بهم غذا از بین
- - - - -
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars با 84 رای
سوپ جو با شیر
می تونی به عنوان پیش غذا استفاده کنی... عالیه...
30 دقیقه
مواد اولیه: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬