الان داری به من از بین
«همه ی غذاها»
پیشنهاد می دی
- - - - -
دیگه حالا بهم غذا از بین
- - - - -
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars با 45 رای
ریزوتو با سبزیجات رست شده و سالامی
از اسمش نترس! به خاطر سبزیجاتش کلی خاصیت داره
60 دقیقه