الان داری به من از بین
«غذاهای نونی»
پیشنهاد می دی
- - - - -
دیگه حالا بهم غذا از بین
- - - - -
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars با 78 رای
سوپ عدس
کافی‌ه عدس و پیاز داشته باشی، می‌تونی بپّزی‌ش
60 دقیقه